การเตรียมตัวเข้ารับการจัดฟันแบบใส สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่

การเตรียมตัวเข้ารับการจัดฟันแบบใส สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ หลายคนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เพราะอาจจะด้วยการทำงานหรือสังคมสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งบุหรี่ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเรา ในข้อนี้หลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้ว นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายเราแล้ว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากและฟันของเราด้วย