การเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันตรายในเซลล์ โรคเซลล์ประสาทสั่งการเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความแข็งแรง การพูด และในที่สุดความสามารถในการหายใจ ขณะนี้ยังไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและน่าเศร้าที่คนส่วนใหญ่เสียชีวิต แอสโตรไซต์จะช่วยปกป้องและหล่อเลี้ยงเซลล์ประสาทสั่งการโดยรอบ

แม้ว่าผลการวิจัยล่าสุดจากผู้ป่วยโรค ALS ระบุว่าแอสโทรไซต์อาจนำไปสู่โรคนี้ได้ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะทำอย่างไร นักวิจัยได้วิเคราะห์ชุดข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมดของ astrocytes ใน ALS ซึ่งครอบคลุมทั้งแบบจำลองของมนุษย์และเมาส์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เมตานี้ พวกเขาพบว่าใน ALS แอสโทรไซต์กลายเป็นโปรอักเสบ ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทสั่งการที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบว่า ALS astrocytes สูญเสียหน้าที่การป้องกันที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการดูดซับสารที่เรียกว่ากลูตาเมต สิ่งนี้นำไปสู่การสะสมของกลูตาเมต ซึ่งทำลายเซลล์ประสาทสั่งการ การรักษา ALS จะต้องลดหรือย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเสียหายใน astrocytes เซลล์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ยืนดูไร้เดียงสา แต่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ต่อความก้าวหน้าของโรค